Back to top
Glasovnica za izgon Temistokleja
Atene, Grčija
5. st. pr. n. št.
Glina
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς / Muzej antične agore, Atene, Grčija

Demokracija je oblika vladavine, v kateri o političnih vprašanjih odločajo državljani: politične odločitve sprejemajo z večino. V Evropi so države z demokratičnim sistemom šele v prejšnjem stoletju razširile glasovalno pravico na vse odrasle državljane.