Back to top
Soba „Yuppies“ (1980. leta),
Tinker Imagineers, Utrecht, Nizozemska

Mladi mestni profesionalci – yuppies – so bili „zmagovalci“ gospodarskega vzpona  v 1980. letih in so izkazovali svoj uspeh na vseh področjih življenja. Glasbeni videospoti, hipervizualni in komercialni, so izpostavljali vse večji mednarodni značaj in poudarek na osebnem videzu v mladinski kulturi. Do začetka 1990. let je mobilnost na področju izobraževanja in zaposlovanja skupaj z rastjo življenjskega standarda in razpustitvijo politične delitve ustvarila podobo evropske mladine, ki je bila svetovljanska in odprtih nazorov.