Back to top
Tinker Imagineers,
Utrecht, Nizozemska

Mladi in gibanja mladih v Evropi so izražali željo po miru, ki bi bil uresničljiv le, če bi delovali prek nacionalnih meja. Mladi so bili upodobljeni kot lepi, močni in – s simboli miru – mednarodno združeni v boju za svobodo. Mednarodna mladinska taborišča in srečanja mladih so bila organizirana po vsej Evropi kot sredstvo za povojno spravo.

Hladna vojna je spremenila te razmere, saj je sovjetska nadvlada zajela Vzhodno Evropo, jo izolirala inr ovirala širšo mednarodno izmenjavo. Mladi so postali ključno orožje v propagandni vojni med vzhodom in zahodom.