Back to top

SMO RES VSI OBRAVNAVANI ENAKO? – ČLOVEKOVE PRAVICE

Starost: 
6-11, 12-15, 16-18
Jezik: 
Dutch, English, French, German
Področje: 
History - General
OPIS

Moja pravica? Tvoja pravica? Naša pravica? So bile pravice v zgodovini kdaj ogrožene? So ogrožene danes? Na tej delavnici raziskujemo nekaj najpomembnejših kategorij, ki sodijo v široko opredelitev človekovih pravic. Udeleženci delavnice bodo temo raziskovali s pomočjo primerov iz evropske zgodovine.