Back to top

POSLANSTVO IN VIZIJA

POSLANSTVO

Hiša evropske zgodovine želi med muzeji postati vodilna ustanova o nadnacionalnih pojavih, ki so sooblikovali našo celino. Zgodovino razlaga z evropskega vidika, zato lahko združuje in primerja skupne izkušnje in njihove različne razlage Spodbuditi želi, da bi po vsej Evropi spoznavali tudi nadnacionalni pogled.
 

CILJI

Naš muzej je forum za učenje, razmislek in razpravo, njegova vrata so odprta obiskovalcem vseh generacij in iz vseh okolij. Naša prva naloga je pomagati razumeti, kako kompleksna je evropska zgodovina, ter spodbuditi k izmenjavi zamisli in ponovnemu razmisleku o že izoblikovanih predstavah.

Zgodovina Evrope je predstavljena tako, da je v ospredju večplastnost pogledov in razlag. Ohraniti želimo spomine, ki nas povezujejo, a tudi delijo. Zbiramo in prikazujemo temelje evropskega povezovanja in zgodovino tega dogajanja. Čeprav gre za projekt Evropskega parlamenta in del njegove ponudbe za obiskovalce, smo akademsko neodvisna ustanova.

Naša zbirka, razstave in programi so nadnacionalni, zato ponujajo presenetljivo in navdihujočo izkušnjo. S sodelovanjem in partnerstvi želimo pri razpravah, razstavah in spoznavanju zgodovine okrepiti evropsko razsežnost. Smo prostor za srečanja in pogovor in s svojim mnogostranskim razlaganjem preteklosti gradimo mostove do vprašanj, ki so pomembna tudi za sodobno Evropo.