Back to top

SPOROČILA ZA MEDIJE

Odprtje začasne razstave Nemirna mladost

1 Mar 2019

Hiša evropske zgodovine bo 1. marca 2019 odprla svojo drugo začasno razstavo z naslovom „Nemirna mladost: odraščanje v Evropi od leta 1945 do danes“. Na ogled bo do konca februarja 2020.

Predstavljene bodo izkušnje, ki so mladostnike zaznamovale: od izobraževanja šolanja, zaposlitve in oblikovanja identitete do političnega udejstvovanja in zaljubljenosti. Prikazane bodo štiri generacije mladih, ki so zorele v odločilnih trenutkih evropske zgodovine – v poznih štiridesetih, šestdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja in po prelomu tisočletja.

Sprva smo se ukvarjali z zgodovino otroštva po letu 1970, zdaj pa je vse več zanimanja za zgodovino mladostništva, ki tako stopa v ospredje raziskav. Danes na to generacijo gledamo kot na pomembno skupino, še toliko bolj zaradi nedavnega dogajanja in 50-letnice znamenitega leta 1968. Njeni predstavniki so namreč dokazali, da je lahko kombinacija mladosti in protesta splošno privlačna.

V praktično zasnovani razstavi bomo obiskovalcem pokazali, da se zgodovina vse od štiridesetih let prejšnjega stoletja dalje v Evropi ni menila za državne meje, da so se mladi zavzemali za družbene spremembe in večjo svobodo posameznika, obenem pa tudi za večje blagostanje in odprto kulturno izražanje.

Vse te sile so sooblikovale skupni evropski projekt in dandanes to družbeno skupino dojemamo kot znanilko družbenega ozračja na vsej celini. Ko je prišlo do gospodarske krize, so resnost položaja zaradi brezposelnosti in izseljevanja najbolj občutili ravno mladi. V javnih razpravah so jih imenovali celo „izgubljeno generacijo“ mladih Evropejcev.

Razstava „Nemirna mladost“ bo z nadnacionalnega vidika predstavila, kako so mladi v minulih 70 letih iz družbene skupine, ki so se ji zgodovinske okoliščine zgolj dogajale, dozoreli v skupino, ki je začela zgodovino dejavno oblikovati.

Hiša evropske zgodovine stoji v parku Leopold, v osrčju evropske četrti v Bruslju in je svoja vrata odprla maja 2017. To je edinstven muzej, saj k zgodovini naše celine pristopa z nadnacionalnega, evropskega stališča. Z ozaveščanjem o večplastnih preteklih pogledih in razlagah skuša spodbuditi k izmenjavi zamisli in ponovnemu razmisleku o že izoblikovanih stališčih ter tako okrepiti razumevanje evropske zgodovine. Muzej je odprt vsak dan, vstop je prost. Stalna razstava je na voljo v 24 jezikih Evropske unije.