Back to top

EVROPA V RUŠEVINAH

Leto 1914 je bilo za Evropo prelomno. V svetu je tedaj imela vodilno vlogo na političnem, gospodarskem in kulturnem področju. Toda izbruh prve svetovne vojne, ki je bila prva industrializirana vojna velikih razsežnosti, je na vojnih območjih in med prebivalstvom nasploh vodil v uničenje brez primere. Evropo je štiriletna vojna pretresla do temeljev in jo pahnila v svetovni konflikt, kakršnega dotlej še ni bilo.Vojna katastrofa je pomenila začetek najbolj smrtonosnega stoletja evropske zgodovine, njene boleče posledice pa so imele velikanski vpliv na evropski spomin.

S prvo svetovno vojno so stari imperiji razpadli in nastale so nove države. Pacifizem in zamisel o evropskem združevanju sta se vse bolj uveljavljala. Drugo svetovno vojno pogosto opisujemo kot „totalno vojno“, v kateri ni več ločnice med vojaki in civilisti. Več milijonov ljudi je bilo žrtev množičnih pobojev, izgona, stradanja, prisilnega dela, koncentracijskih taborišč in bombnih napadov.

Vhod v Evropo v ruševinah - tretje nadstropje

PRVA SVETOVNA VOJNA

Izbruh prve svetovne vojne, ki je bila prva industrializirana vojna velikih razsežnosti, je na vojnih območjih in med prebivalstvom nasploh vodil v uničenje brez primere. Evropo je štiriletna vojna pretresla do temeljev in jo pahnila v svetovni konflikt, kakršnega dotlej še ni bilo.

Vojna je pomenila začetek najbolj smrtonosnega stoletja evropske zgodovine, njene boleče posledice pa so imele velikanski vpliv na evropski spomin.

SPOPAD TOTALITARIZMA IN DEMOKRACIJE

S prvo svetovno vojno so stari imperiji razpadli in nastale so nove države. Pacifizem in zamisel o evropskem združevanju sta se vse bolj uveljavljala.

Po vsej Evropi je bila v razmahu parlamentarna demokracija, Sovjetska zveza pa je postala prva komunistična diktatura. Do leta 1939 pa je večina teh demokracij propadla in večina Evropejcev je živela v avtoritarnih ali totalitarnih režimih, ki so z nasiljem obvladovali javno in zasebno življenje ter omejevali osebno svobodo.

Nacisti so prišli na oblast leta 1933 in vzpostavili totalitaren režim, v katerem so „arijski“ Nemci veljali za biološko večvredno raso, ki naj bi vladala Evropi. Za težave Nemčije so krivili Jude in jih obtožili, da kujejo načrt, kako zavladati svetu.

DRUGA SVETOVNA VOJNA

Drugo svetovno vojno pogosto opisujemo kot „totalno vojno“, v kateri ni več ločnice med vojaki in civilisti. Več milijonov ljudi je bilo žrtev množičnih pobojev, izgona, stradanja, prisilnega dela, koncentracijskih taborišč in bombnih napadov.

Pod nacistično oblastjo je bilo v sistematičnem socialnem in etničnem čiščenju umorjenih več milijonov ljudi. Genocid nad evropskimi Judi je bil po svoji razsežnosti in birokratski organiziranosti zgodovinski dogodek brez primere. Vojna je bila še posebej kruta v srednji in vzhodni Evropi, ki sta bili ujeti med nacizem in stalinizem.

POSLEDICE UNIČENJA

Po ocenah je v 2. svetovni vojni umrlo 60 milijonov ljudi, med njimi sta bili dve tretjini civilistov. A zgolj številke ne morejo prikazati vseh razsežnosti osebnih tragedij ali pa katastrofalnih posledic, ki jih je ta vojna imela za različne skupine prebivalstva. Tukaj zbrani predmeti pripovedujejo človeške zgodbe, ki se skrivajo za tedanjimi dogodki, in nas vabijo k razmisleku o tem, kako se ljudje soočajo z velikanskimi travmami in tako hudimi izgubami.