Back to top

Kako prispevati k zbirki o železnici

Hiša evropske zgodovine kot svoj prispevek k programu EUROPALIA pripravlja vseevropsko spletno zbirko osebnih zgodb o potovanjih z vlakom prek nacionalnih meja, ki predstavljajo poučno skupno evropsko izkušnjo.

Bi morda z nami delili kratek videoposnetek o tej temi in o naslednjih vprašanjih?

 • Kako se spominjate izletov z vlakom prek državnih meja? Bi nam predstavili kakega prav posebnega?
 • Kako so možnosti potovanja z vlakom (ali to, da možnosti ni bilo) vplivale na vas v tistem času?
 • Kaj je na vas naredilo večji vtis, potovanje ali cilj?
 • Kako so te izkušnje zaznamovale vaše življenje?

Tehnične smernice

 • Prosimo, da se najprej predstavite in po potrebi navedete organizacijo, kjer delate.
 • Videoposnetek naj bo dolg največ 120 sekund, po vsakem odgovoru naj bo nekaj premora. Posnetek je lahko v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU.
 • Za snemanje uporabite mikrofon ali prostoročni komplet oziroma snemajte na mirni lokaciji, da bo zvok dobre kakovosti.
 • V videoposnetke lahko vključite dodatne fotografije ali slike, pri čemer navedite opis in vire, ali pa jih bomo dodali mi.
 • Datoteke naj bodo v formatih jpeg, mp4 ali mov.
 • Prispevke pošljite prek storitve WeTransfer na naslov historia-press@ep.europa.eu ali kopirajte v mapo na Google Drive.
 • Prosimo vas, da izpolnite obrazec z dovoljenjem in dovolite uporabo svojega prispevka na naši spletni strani, v prostorih muzeja ali na naših kanalih družbenih medijev.

Predstavitev

Vlaki in možnosti, ki jih prinašajo za prečkanje regionalnih in državnih meja, so imeli velik pomen za Evropo in Evropejce nekoč in jih imajo še dandanes. Železniška omrežja so se v Evropi začela graditi v 40-ih letih 19. stoletja. Z novim načinom prevoza in komunikacije se je skrajšal čas potovanja, hkrati pa se je popolnoma spremenilo dojemanje časa in prostora. Z industrijsko revolucijo je vlak postal simbol napredka in modernosti.

Žal se je uporabljal tudi v temnejše namene. Bil je sredstvo za izkoriščanje bogastva kolonij in prevoz vojakov med vojno. Največja grozota, povezana z vlaki, pa je deportacija milijonov evropskih Judov med drugo svetovno vojno, saj so zanjo uporabljali živinske vagone. Po vojni je vlak postal prevozno sredstvo, ki je spodbujalo turizem in mobilnost po vsej Evropi; postal je spremljevalec procesa evropskega povezovanja in evropeizacije.  Ob nastanku je vlak simboliziral vse večjo hitrost družbe, nasprotno pa je danes povezan s prepotrebnim upočasnjevanjem in iskanjem načinov potovanja, ki bodo bolj prijazni okolju.

Še vedno je pereče vprašanje svobode gibanja in prečkanja meja, na primer pri nadzoru meja med pandemijo covida-19, pa tudi pomisleki držav glede priseljevanja, zaradi katerih se v zadnjem času krepi protiunijsko razpoloženje. Vlaki so še vedno aktualno politično vprašanje: z okoljskega vidika pomagajo zmanjševati izpuste ogljika, gospodarsko gledano prispevajo k prečkanju meja za blago in delavce, v kulturnem pogledu pa lahko mladi v letih, ki jih najbolj zaznamujejo, dobijo širši pogled na svet.