Back to top

Novi varnostni ukrepi v Hiši evropske zgodovine

Ker je Hiša evropske zgodovine del Evropskega parlamenta, v vseh njenih prostorih nosimo zaščitne maske (tako imenovane kirurške maske evropskega standarda EN14683) ali maske FFP2 brez ventila. Obiskovalcem muzeja zelo priporočamo uporabo maske.

REZERVACIJE

Ali si moram ogled rezervirati?

Da, trenutno morajo vsi obiskovalci prihod rezervirati vnaprej. V eni rezervaciji so lahko zajeti tudi drugi člani obiskovalčevega gospodinjstva, če si bodo muzej ogledali skupaj. Prosimo, pridite pravočasno, da bo mogoče izpolniti vse zdravstvene in varnostne ukrepe.

S kom lahko obiščem Hišo?

Muzej sme v skladu z veljavno belgijsko zakonodajo sprejeti le posamezne obiskovalce ali obiskovalce, ki živijo na istem naslovu. Skupinski obiski niso dovoljeni.

Kako rezerviram obisk v Hiši evropske zgodovine?

Rezervirate ga lahko na tej povezavi. Rezervacija se lahko opravi tudi za gospodinjstvo, torej osebe, ki živijo pod isto streho. Termini so na voljo z 20-minutnim zamikom.

Kdaj lahko rezerviram obisk?

V delovnem času so na voljo termini z 20-minutnim zamikom, zadnja rezervacija pa je mogoča uro in pol pred zaprtjem – do 16.30. Če je še dovolj prostih mest, si lahko obiskovalci ob prihodu v muzej rezervirajo naslednji 10-minutni časovni blok.

Ali moram rezervacijo pri vhodu pokazati?

Da. Potrdilo o rezervaciji natisnite in ga imejte na dan obiska s seboj ali pa ga shranite na svoji mobilni napravi.

 

DOŽIVETJE ZA OBISKOVALCE

Kako dolgo traja ogled?

Za ogled boste potrebovali približno 90 minut.

Kateri sanitarni ukrepi veljajo pri vhodu?

Hiša evropske zgodovine med zdravstveno krizo spoštuje vse nacionalne javnozdravstvene zahteve.

S seboj morate imeti masko in jo nositi ves čas obiska. S skenerjem vam bomo tudi izmerili temperaturo.

Obiskovalcem s telesno temperaturo nad 37,7 °C ni dovoljen vstop.

Ali morajo otroci, mlajši od 12 let, nositi masko?

Ne, maska se priporoča samo otrokom, starejšim od 12 let.

Ali so na voljo vodeni ogledi?

Ne, vodenih ogledov iz varnostnih razlogov ni.

Ali so šolam na voljo vodeni in samostojni ogledi ali delavnice?

Ne, vodeni ogledi in delavnice za šole iz varnostnih razlogov niso na voljo.

Ali lahko obiskovalci ob torkih še vedno sodelujejo v opoldanskih vodenih ogledih?

Trenutno javnosti ne ponujamo vodenih ogledov, zato od torka, 16. junija, tudi vodenja v času kosila ni več.

Katera sanitarna pravila veljajo za uporabo tablic?

Hiša evropske zgodovine je poskrbela za alternativni zvočni vodnik, ki se lahko uporablja na vaši osebni napravi, če ne želite uporabljati naše tablice. Povezave so na našem spletišču na spletnih straneh stalne razstave.

Razkuženo tablico lahko kot običajno dobite v prvem nadstropju. Po obisku jo vrnete v petem nadstropju, kjer jo bo naše osebje takoj spet razkužilo. Tablico bodo razkužili pred vsakim obiskom in po njem.

Tako za zvočni vodnik kot za tablico priporočamo uporabo lastnih slušalk.

Se moram v muzeju držati posebne poti?

Da, v skladu z belgijsko zakonodajo morajo obiskovalci po vsem muzeju slediti označeni enosmerni poti. Oznake najdete na tleh in razstavnih panojih.

 

RAZSTAVNI IN DRUGI PROSTORI

Ali lahko v razstavnih prostorih uporabljamo vso interaktivno avdio-vidizualno opremo?

Obiskovalci lahko še vedno uporabljajo interaktivne zaslone na dotik, muzejsko osebje jih bo redno razkuževalo.

Iz varnostnih razlogov pa ni mogoče uporabljati kartoteke v tretjem nadstropju.

Ali so družinski prostori za odkrivanje odprti za obiskovalce?

Ne, vsa ta območja so iz varnostnih razlogov povsod v muzeju zaprta.

Ali so v družinskih prostorih za odkrivanje še vedno mogoče dodatne vodene dejavnosti?

Ne, vodene dejavnosti ob sredah in koncih tedna za zdaj niso na voljo, saj so vsi družinski prostori iz varnostnih razlogov zaprti za javnost.

 Ali lahko obiskovalci obiščejo vsa nadstropja v muzeju?

Šesto nadstropje je zaprto za javnost, saj želimo z novo razstavno ponudbo izboljšati doživetja za obiskovalce. Obiskovalci morajo slediti označeni obvezni poti, oznake so na tleh.

 

UČNO GRADIVO IN VIRI ZA DRUŽINE

Ali lahko obiskovalci še vedno uporabljajo knjižice in potne liste družinskih prostorov za odkrivanje?

V tem trenutku jih iz varnostnih razlogov ni mogoče uporabljati.

Ali lahko družine še vedno uporabljajo nahrbtnike za družinske prostore za odkrivanje?

Ne, nahrbtnikov prostorov obiskovalcem iz varnostnih razlogov ne moremo dati na voljo.

Ali je na voljo tiskano informativno gradivo?

Iz varnostnih razlogov tiskanega gradiva ni mogoče razdeljevati, je pa veliko informacij na voljo na spletišču Hiše evropske zgodovine: www.historia-europa.ep.eu

Ali smemo razdeliti delovne liste za dejavnosti Poišči, analiziraj in predebatiraj! ali Spoznaj EU?

Ne, razdeljevanje delovnih listov iz varnostnih razlogov trenutno ni dovoljeno.

Če si jih obiskovalci sami natisnejo in prinesejo s seboj, jih seveda lahko uporabijo.

Ali učiteljem lahko razdelimo pedagoško gradivo?

Ne, razdeljevanje gradiva iz varnostnih razlogov ni dovoljeno.

Kako lahko dostopamo do učnih virov?

Učni viri so na voljo na spletišču Hiše evropske zgodovine: www.historia-europa.ep.eu v razdelku Za uka željne. Spletni razdelek Dejavnosti za delo v razredu učiteljem ponuja vire za pet tem: konflikt, človekove pravice, migracije, komunikacija in identiteta. Gradivo je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije.

 

VARNOSTNI UKREPI PROTI COVIDU-19

Ali bo na območjih, kjer je več stikov, nameščeno pleksisteklo?

Da, na bolj obljudenih območjih muzeja bomo namestili pleksipregrade.

 

ZA OBISKOVALCE

Ali imate na voljo invalidske vozičke?

Da, še vedno imamo dva invalidska vozička.

Ali lahko uporabimo dvigala?

Obiskovalci bodo za pot navzgor uporabljali osrednje stopnišče in za pot navzdol zasilno stopnišče. Izhod bo skozi trgovino. Ta pot je skladna z zahtevo po enosmernem gibanju obiskovalcev.

Uporaba dvigal je dovoljena samo gibalno oviranim obiskovalcem in osebju.

Izjema so lahko obiskovalci, ki morajo nujno na stranišče.

Ali lahko osebne predmete pustim v garderobi?

Zaradi trenutnih razmer do nadaljnjega garderoba in omarice niso na voljo.

 

KAVARNA EUROPA

Ali je kavarna Europa odprta?

Kavarna je do nadaljnjega zaprta.

 

 

Brussels Health Safety Label