Back to top

DEN PERMANENTA UTSTÄLLNINGEN

När du besöker den permanenta utställningen kommer du att märka att vi inte berättar varje enskilt lands historia. I stället vill vi undersöka hur historien har skapat en känsla av ett gemensamt europeiskt minne, och hur den fortsätter att påverka våra liv i dag och i framtiden. Precis som i våra egna liv finns det sådant som vi gärna minns och sådant som vi helst vill glömma. Och en viss händelse kan naturligtvis tolkas utifrån olika perspektiv.

Det innehåll som visas på webbsidan utgör ett litet urval av den permanenta utställningen.

Entré till att forma Europa andra våningen

FORMANDET AV EUROPA

Finns det ett gemensamt europeiskt förflutet? Vad binder samman vår världsdel? Din resa börjar här!

Inträde till Europa en global kraft - tredje våningen

EUROPA SOM GLOBAL STORMAKT

Rop på demokrati och nationell självständighet samt en tilltagande industrialisering och imperialism ändrar i grunden Europas utveckling. Europa når höjden av sin globala makt. Förändringarna föder sociala spänningar i 1800-talets Europa med återverkningar som i högsta grad är synliga än i dag.

Entré till Europa i ruiner - tredje våningen

EUROPA I RUINER

Extrem grymhet och förakt för mänskligheten uppträder i skepnad av masskrig och totalitär terror under 1900-talets första hälft.

Entré till fjärde våningen

ÅTERUPPBYGGNAD AV EN DELAD KONTINENT

Ur krigsaskan reser sig ett nytt politiskt landskap, genomkorsat av en järnridå. Idén om europeisk integration omsätts i praktiken, men kommer den att bära sig?

Entrance to fifth floor - Shattering Certainties

GAMLA ÖVERTYGELSER RUBBAS

De blomstrande efterkrigsekonomierna börjar vackla. Kommunistregimerna lider av systemproblem och bristande social och politisk legitimitet. Globaliseringen och slutet på kalla kriget skyndar på den europeiska integrationen.

EUROPA NU

Vilka gemensamma övertygelser knyter oss samman oavsett politiska, religiösa, kulturella och sociala skillnader? Vad kommer framtidens läroböcker att säga om vår nutid?