Back to top

FORMANDET AV EUROPA

Vad är Europa? Geografin lär oss att Europa aldrig har varit ett klart definierat område.  Kontinentens namn kommer från den antika grekiska myten om Europa, en berättelse som likt historien själv har tolkats på nytt genom tiderna utifrån olika synvinklar.

Europa beskrivs genom sina bedrifter och traditioner, men vad är det som skiljer den från andra världsdelar? Kan vi hävda att vi har en gemensam europeisk historia när historien har påverkat folk på olika sätt? Kan vi hitta någon minsta gemensam nämnare, en europeisk minnesreservoar?

 

Entré till att forma Europa andra våningen

EUROPA KARTLÄGGS

Var börjar Europa, och var slutar det? Sedan urminnes tider har Europa beskrivits som en skarpt avgränsad enhet – formad av sin kultur och historia – men geografiskt är ändå Europa och Asien en enda kontinent.

Det europeiska intresset för kartor och kartritning har en lång och brokig historia som sträcker sig ända tillbaka till det antika Grekland och Rom. Upptäckten av sjövägarna till Nord-, Central- och Sydamerika på 1400-talet förändrade inte bara européernas syn på den värld de kände till, utan också hur de såg på sig själva.

MYTEN OM EUROPA

Europa, en mytisk prinsessa från Fenicien – dagens Libanon – bortrövas av den grekiske guden Zeus, som uppenbarar sig för henne i form av en vit tjur. Han faller för hennes skönhet och tar henne till ön Kreta.

Namnet Europa har varit knutet till denna myt från antiken fram till våra dagar. Det dyker upp i konst, litteratur, religion och politik, där historien och bilderna ofta omtolkas för att spegla dagsfrågorna.

EUROPAS KULTURARV

Vad binder samman vår världsdel? Vad kan vi kalla vårt europeiska kulturarv?

Europa är mer än bara summan av våra nationella historier, men är det en civilisation och en kultur med särskilda traditioner och värderingar som uppstått under historiens gång?

Det finns grundläggande företeelser som är europeiska från början och som spridits över kontinenten. Kan dessa betraktas som utpräglade kännetecken för en europeisk kultur? Om så är fallet, vilka delar av detta europeiska kulturarv ska vi bevara, vad vill vi förändra och vad bör vi bestrida?

MINNET

Om vi minns det förgångna, kan vi då undvika att upprepa våra misstag? Minnet anses vara oundgängligt. Vare sig det gäller individer eller olika samhällsgrupper är minnet en förutsättning för lärande och självkännedom.

Men minnet är något mycket komplicerat. Det är selektivt och går hand i hand med glömskan. Våra minnen är en viktig del av historien och präglar i hög grad vårt nu och vår framtid. Hur vi minns en och samma historia förändras hela tiden.