Back to top

Fake for Real

En historia om fusk och förfalskning

(OKTOBER 2020 - OKTOBER 2021)

Upptäck fejk och förfalskningar genom historien – från antiken till medeltiden, nutidshistorien och ända in i våra dagar. Fejk har ett anrikt förflutet, men varje epok har sett sina egna tidstypiska förfalskningar blomstra. Människans benägenhet att tro på vissa felaktigheter verkar nästan universell.

Från antikens praxis att radera människor ur det officiella minnet (”Damnatio memoriae”) till förfalskning av vetenskap, historia och konst och våra dagars varumärkesförfalskningar och fejknyheter – här hittar du ett stort urval av föremål från framstående museer i 20 europeiska länder.

Var med i en nyanserad diskussion om förståelsen av sant och falskt och vässa din egen medvetenhet om vikten av kritiskt tänkande. Upptäck de historiska omständigheterna bakom uppkomsten av fejk – motiven, konsekvenserna, avslöjandena.