Back to top

Fake for Real

En historia om fusk och förfalskning

(OKTOBER 2020 - JANUARI 2022)

I den grå vardagen är det lätt att låta sig förföras av det sensationella, spektakulära och övernaturliga. Det blir en flykt från vardagslunken. Men det bedrägliga spelet är bara kul när vi själva är med på det. Blir vi lurade utan vår vetskap står vi där som förlorare på alla möjliga sätt – våra pengar, vår trovärdighet, vår integritet, kanske hela vår existens hotas.

Dagens enorma utbud av (des)information saknar nog motstycke i historien, men problemet som sådant är urgammalt. Historien är full av exempel på förfalskningar förklädda till sanning. Den trojanska hästen, den mytologiska sinnebilden av bedrägeri, är en symbolisk länk mellan antikens historia och de högst dagsaktuella problemen i en värld dominerad av internet.

Genom historiens lärdomar kan vi staka ut en färdväg: en som låter oss vandra in i en fantastisk och uppdiktad värld när helst vi önskar, men som samtidigt erbjuder en utväg när vi är redo att återvända till verkligheten.

Virtuell guidning I – Fake For Real

Virtuell guidning II – Fake For Real

Mänskliga rättigheter i Fake For Real – kuratorernas tur

HÄRSKA OCH BE

Vad är det som gör makten legitim? Sedan urminnes tider har den politiska och religiösa sfären hjälpt fram varandra i anspråken på makt och legitimitet. Romerska kejsare blev gudar; påvar innehade världslig makt; spår av helgon höjde prestigen hos en helig plats. Kejsare med fläckfri vandel, påvar som plikttrogna pappersvändare, fysiskt närvarande helgon – lite för bra för att vara sant kanske? Som tur är behöver vi inte upprepa de förvanskade vittnesmålen från det förflutna. Sanningen har blottlagts av de modiga och nyfikna.

FÖRSTÅ VÄRLDEN

Uppfinningen av tryckpressen blev startskottet för en ny era där information fanns tillgänglig i mängder som aldrig tidigare skådats. Men mer information betyder inte nödvändigtvis mer sanning. De som var ute efter ära och berömmelse spred mer än gärna falsk information till en publik begiven på de senaste avslöjandena. Även den vetenskapliga forskningen har en historia av uppsåtligt bedrägeri. Möjligheten att bli motbevisad är inte en brist i den vetenskapliga metoden utan en viktig egenskap som skiljer den från andra sätt att förstå världen.

ENA OCH SÖNDRA

Fusk och förfalskning var kraftfulla verktyg när etniska och nationella identiteter skulle mejslas ut på 1700- och 1800-talen. Över hela Europa blandades ”patriotiska” förfalskningar med verkliga historiska upptäckter och stärkte de nationella rörelserna. Bildandet av moderna nationer krävde en gemensam historia men även gemensamma fiender. Förfalskade dokument, konspirationsteorier och justitiemord användes för att fördöma samhällets syndabockar, med förödande och långvariga konsekvenser.

BEKÄMPA KRIG

”Sanningen är krigets första offer” är ett uttryck vars ursprung fortfarande är höljt i dunkel. I krigstid är det naturligt att de inblandade hemfaller åt osanning och falskspel. Under andra världskriget blev hela Europa ett slagfält, och vem man valde att lita på fick avgörande konsekvenser. Att fastställa fakta om förbrytelser som hållits hemliga och slätats över av totalitära regimer blev en uppgift för de efterföljande årtiondena.

FEJK OCH RIKEDOM

Genom historien har ekonomisk profit varit en av huvudorsakerna till att förfalskningar gjorts. Konstverk, lyxprodukter, konsumtionsvaror och pengar förfalskas för den snöda vinningens skull. Att förfalska det som folk åtrår – en målning av en av de gamla nederländska mästarna eller en väska av Louis Vuitton – har blivit en självklarhet i det globaliserade konsumtionssamhälle vi lever i. Men förfalskningar har också använts för att tillgodose vårt omättliga begär efter ”mer, billigare och nyare”, som i experimentet och dokumentären Czech Dream.

POSTSANNINGENS ERA?

Begreppet ”postsanningens samhälle” beskriver en kultur där den allmänna opinionen formas av känslor och personliga övertygelser snarare än av fakta. ”Fejknyheter” betraktas ofta som dess tydligaste symtom.

Men fejknyheter är inte begränsade till en specifik tidsepok. Vad som gör dagens situation så speciell är att moderna kommunikationsformer som internet gör att allt färdas och sprids så lätt över hela världen. Ställd inför ett överflöd av information från oräkneliga källor har man ofta svårt att avgöra vad som är sant och om en källa är trovärdig.

Som tur är finns det sätt att ta sig runt detta: med ett kritiskt sinnelag som ifrågasätter det första intrycket, en medvetenhet om våra egna fördomar och en bedömning av hur seriös källan är kan vi skilja fakta från fiktion och navigera oss fram genom den komplexa verkligheten.