Back to top

GRUPPEN FÖR EUROPEISKA HISTORIENS HUS

LEDNING
Constanze ITZEL
Museidirektör
Eva WAGNER
Chefsassistent
UTBILDNING OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET
Guido GERRICHHAUZEN
Chef för utbildning och utåtriktad verksamhet
Laurence BRAGARD
Museipedagog
Emma BUGELLI
Evenemangsassistent
Marc CLAEYS
Digital projektutvecklare (ext)
Paul GRABENBERGER
Projektledare (ext)
Jorge Ruiz JIMÉNEZ
Projektledare (ext)
Jennifer POURROY WONG
Projektledare (ext)
Christian URL
Samordnare utåtriktad verksamhet
Pieterjan VAN LANGENHOVE
Utbildningsassistent
KURATORER
Andrea MORK
Kuratorschef
Simina BĂDICĂ
Kurator
Kieran BURNS
Kurator
Perikles CHRISTODOULOU
Kurator
Christine DUPONT
Kurator
Elena GARCIA CAFFARENA
Assisterande kurator (ext)
Stéphanie GONÇALVES
Assisterande kurator
Ewa GOODMAN
Kurator
Jitka MLSOVÁ CHMELÍKOVÁ
Kurator
Raluca NEAMU
Projektledare (ext)
Philippe PEYREDIEU DU CHARLAT
Assisterande kurator
Libera PICCHIANTI
Assisterande kurator
Ana SALVADOR
Projektledare (ext)
Joanna URBANEK
Kurator
Jozef VAN HOVE
Assisterande kurator
SAMLINGAR
Rocío DEL CASAR
Chef för samlingarna
Allison BEARLY
Digital specialist för samlingarna (ext)
Vladimir ČAJKOVAC
Registrator och dokumentationsassistent
Hans DE WAEGENEER
Registrator
Vasileios GALANAKOS
Konservator och assistent för samlingarna
Leticia MARTÍNEZ
Dokumentationsassistent
Nathalie MINTEN
Konservator och assistent för samlingarna
Estela VALLEJO LATORRE
Registratorsassistent (ext)
Iraida VISNAPU
Dokumentationsassistent (ext)
KOMMUNIKATION OCH PARTNERSKAP
Blandine SMILANSKY
Kommunikationschef
Janos BARSANSZKI
Kommunikationsansvarig (ext)
Catriona KEEVANS
Kommunikationsansvarig (ext)
William PARKER-JENKINS
Pressansvarig (ext)
George STYLIANOU
Ansvarig för pr, utåtriktad verksamhet och institutionella kontakter
Tatiana TUMASHIK
Grafisk formgivare (ext)
Nicolas WITHOF
Grafisk formgivare
RESURSER
Ron EVERS
Resurschef
Marco BELLOCCHIO
Våningsvärd
Etleva HABILI
Ekonomiassistent
Michel HUBAULT
Teknisk chef
Cécile IGLESIAS GARCIA
Ekonomiassistent
Efstathios KOLOVARIS
Anläggningschef
Maarten LELS
Chef för besökstjänsten
Korana MATETIĆ
Ekonomiassistent
Ollivier ROCHER
Våningsvärd
Olaf SCHNEIDER
Administrator / Lecturer