Back to top

Historia skrivs: Dokumentation av covid

Pandemin dokumenteras över hela Europa

I början av 2020 startade Europeiska historiens hus ett projekt för att samla in vittnesmål om livet i Europa under coronapandemin, med fokus på företeelser som solidaritet, hopp och gemenskap. Gallerierna nedan visar olika föremål som dokumenterats och donerats till vår samling.

Ett urval av dessa ställdes ut i Fablernas rum på museet från juni till december 2020.

Regnbågsbanderoller: ”Allt kommer bli bra”

I Italien började folk tillverka banderoller med regnbågar och det optimistiska budskapet andrà tutto bene (”allt kommer bli bra”). De hängde ut dem från sina fönster och balkonger och skickade kollektivt budskapet om att tänka positivt i en svår situation. Det är en spegelbild av det kantonesiska uttrycket jiayou, ”ge inte upp”, som kunde ses i Kina där pandemin slog till först.

Regnbågsbanderollerna spred sig över hela Europa och budskapet blev en av de mest kända fraserna förknippade med coronapandemin.

Pandemins gränser

Rörelsefriheten fick sig en rejäl törn under nedstängningen. Bortglömda gränser väcktes till liv och många européer skildes från sina anhöriga. Invånarna i gränsstäder reagerade med kreativitet, konstverk och tysta protester mot inskränkningarna av sin rörelsefrihet. 

Grundläggande rättigheter under nedstängningen

Nedstängningarna över hela Europa medförde ibland en inskränkning av grundläggande rättigheter. Men människor hittade nya sätt att göra sina röster hörda.

Kreativt svar

Att skapa och ta del av konst blev en viktig del av tillvaron under nedstängningen. Barn och vuxna uttryckte en mängd känslor genom teckningar, dikter eller musik. Genom skol- och studieprojekt dokumenterade de sin vardag. Andra konstverk skapades till stöd för vänner eller familjemedlemmar.

Vårdpersonalen: de nya hjältarna

Ända sedan starten på coronapandemin har vårdpersonalen stått i frontlinjen. På sjukhusen, liksom i vårdsektorn i stort, har många anställda betalat med sina liv, ofta på grund av otillräcklig skyddsutrustning. Sjuksköterskor och läkare skildras bokstavligen talat som de nya superhjältarna i vår problemfyllda tid.

Solidaritet i praxis

Coronakrisens utbrott kommer bland annat att bli ihågkommet för hur svårt det var att få fram skyddsmaterial, inte bara för allmänheten utan även för vårdpersonal. Brist på munskydd, dräkter och annan skyddsutrustning orsakade dramatiska situationer i många europeiska länder. Över hela kontinenten inspirerade nöden människor att ta saken i egna händer och hjälpa till som frivilliga för att få bukt med situationen så snabbt som möjligt.

Pandemic Soundscapes

How did Europe sound during the coronavirus pandemic? What connects the lockdown experience across the continent? This sound composition created by Mara Maracinescu features 21 distinct recordings from 17 European countries, made between March and May 2020 during the first European COVID-19 lockdown.

The main purpose of the research and resulting composition was to trace the impact of the lockdown on European soundscapes: new rituals or types of gathering that appeared; changes in the ambient soundscape, due to lower traffic, or the amplified presence of the State’s voice, for example through loudspeakers.