Back to top

Euron fyller 20!

Den gemensamma europeiska valutan, euron, fyller 20 år och för att fira det ställer Europeiska historiens hus ut 15 föremål donerade av Europeiska centralbanken.

Bland föremålen, som är från tiden runt 2001–2002, finns t.ex. en sedel undertecknad av Europeiska centralbankens första ordförande Wim Duisenberg. Du hittar dem i en monter en trappa upp på museet.

Eurons inträde var det största valutabytet i historien och gav miljontals människor i tolv EU-länder nya sedlar och mynt i händerna den 1 januari 2002. Men denna monumentala händelse var förstås inget som inträffade över en natt. Det europeiska valutasystemet infördes redan 1979, och ungefär ett årtionde senare startade den förberedande period, som bestod av tre steg. Förberedelserna pågick i ytterligare ett årtionde, innan euron såg världens ljus den 1 januari 1999. De första tre åren användes den bara i bokföring och elektroniska betalningar – det var en osynlig valuta.

Namnet valdes halvvägs in i den förberedande perioden på Europeiska rådets toppmöte i Madrid 1995. €-symbolen utgår från den grekiska bokstaven epsilon (Є), den första bokstaven i namnet Europa, kompletterad med två parallella streck som står för stabilitet.

I dag är euron valuta i 19 EU-länder och för över 340 miljoner européer. Sedlarna har samma utseende i alla euroländer. Mynten har samma utseende på ena sidan men landsspecifika motiv på den andra.

Se montern under ditt gratisbesök på Europeiska historiens hus – du hittar den i Fablernas rum.

Selection of euro notes and coins
full euro showcase