Back to top

Europa med gränser?

I vårt initiativ #MakeCovidHistory samlar vi in budskap om längtan och ensamhet längs nygamla gränser.

Den 20 mars 2020 genomfördes en spontan aktion över den polsk-tjeckiska gränsen. Städerna Cieszyn and Český Těšín, som i vanliga fall binds samman av broar över floden Olza/Olše, blockerades nu av gränskontroller. Familjer, vänner och kollegor var plötsligt skilda från varandra.

Som reaktion på detta tillverkade en grupp polska invånare en åtta meter lång banderoll med följande text på tjeckiska: Stýská se mi po tobě Čechu (”Jag saknar dig tjeck”).

Det här besvarades av tjecker på andra sidan gränsen som samma dag gjorde en banderoll och skrev så här på polska: I ja za tobą Polaku (”Och jag saknar dig polack”).

Nästa morgon fanns en ny banderoll på den tjeckiska sidan, med ett budskap på tjeckiska: Chybíte nám Poláci! (”Vi saknar er polacker”).

Klicka här för att läsa mer om Make Covid History

Bild: Stefan Manka, Cieszyn, Polen

GALLERY