Back to top

Fake For Real – Poddserien

”Det är inte det du inte vet som ger dig problem. Det är det du vet med säkerhet men inte är sant.”

Citatet från Mark Twain handlar om hur vi människor (förståeligt nog) ofta tror att våra åsikter är fakta. Vår utställning Fake (F)or Real, som har förlängts till den 30 januari 2022, tittar närmare på hur personer genom historien har utnyttjat denna mänskliga brist för sin egen vinnings skull – från förfalskade reliker till forskningsbluff. Men falskhet har ofta också använts för att rädda liv, lura förtryckare och blottlägga ett samhälles värderingar.

I vår poddserie får du följa med bakom kulisserna och se hur det gick till när utställningen byggdes upp. I avsnitt 1 berättar vi om vilka föremål som inte kom med i Fake (F)or Real och ger en inblick i museikuratorernas arbete. Avsnitt 2 handlar om utformningen av utställningsområdet och installationerna och visar att historieforskning och kreativa koncept inte alls är en omöjlig kombination. Avsnitt 3 tar upp hur utställningsföremålen transporterades och skyddas och visar hur viktigt insamlings- och konserveringsarbetet är, inte minst med tanke på coronapandemins alla utmaningar. Till sist diskuterar vi i avsnitt 4 hur evenemang och utbildningsprogram har utvecklats ur utställningen.

Podden, som finns på Spotify och Soundcloud, lyfter fram det mångskiftande arbete som bedrivs av våra medarbetare och partner och ger både dagens och morgondagens museifolk chansen att lära sig och låta sig inspireras.