Back to top

Identiteter som en del av staden

Vid Museum Night Fever 2022 stod Europeiska historiens hus värd för CITIZENS*-projektet Skin Mutts – en rad fotointervjuer där medborgare i Bryssel talade om sin kulturella identitet i förhållande till staden ...

Av Lisa Mei Eeraerts, medgrundare av Skin Mutts

Hur påverkas din identitet av den plats du bor på? På vilket sätt begränsas din identitet av den? Hur passar en stad som Bryssel, Europas nav, in i de olika lager som gör dig till den du är?

Bryssels unika geografiska läge och politiska ställning gör att det här finns många människor som på något sätt har en blandad kulturell bakgrund. Oavsett om dina mor- eller farföräldrar kom hit som nygifta eller om du kom hit för att gå på universitetet och blev kvar så är du nu en del av Bryssel. Men känner du dig hemma här? Har Bryssel på ett naturligt sätt kunnat fylla tomrummen eller tog det tid och kraft för dig att hitta ett sammanhang?

Det är några av de frågor och tankar som vi ville utforska i Bryssel, eftersom det på riktigt är en mångkulturell stad. Det finns så många här som har olika historier att berätta, och ändå har staden en egen unik känsla som de flesta av oss har kunnat göra sig hemmastadda i. Det var så CITIZENS*-projektet blev till. CITIZENS* är en serie fotointervjuer med 21 olika unga vuxna som, trots sina olika kulturella bakgrunder, har Bryssel som åtminstone ett av sina hem. Under 20–45 minuter långa intervjuer berättade deltagarna för oss om de olika sätt på vilka staden ger dem möjlighet att hitta sig själva. De här berättelserna har nu förevigats med porträtt tagna på en plats som de själva har valt i Bryssel och med utvalda citat från intervjuerna.

Att kunna dela dessa berättelser med en bredare publik ger oss en unik möjlighet att koppla samman människor. Under utställningen har människor kontaktat oss för att berätta hur de kände samhörighet med varje berättelse på något sätt, trots att varje berättelse är helt olik de andra. Andra har sagt att de aldrig trodde att de skulle få se en historia liknande deras egen utställd till allmän beskådan. Att framgångsrikt lyfta fram dessa berättelser och dela dem i Europeiska historiens hus visar hur föränderligt Europas ansikte är och inger hopp om framtida mänsklig kommunikation.

I takt med att Europa blir alltmer globaliserat kommer berättelser som dessa att bli allt vanligare. Vi vill vara på plats och visa att vi förstår att samhörighet inte är lätt, men att det finns en massa människor som hittar sätt att bygga sina egna sammanhang. Å andra sidan har denna rörlighet bland annat lett till fler missar i kommunikationen och till missförstånd. Eftersom detta har fått påtagliga konsekvenser för socialt liv och politik i Europa vill vi ge en glimt av människors liv. Vi vill visa på deras svårigheter och lyfta fram deras glädjeämnen, för att påminna alla om att även om de kanske inte är som du så gör de ändå sitt bästa, precis som du. Skin Mutts är en plattform som tar upp kulturell identitet och försöker skapa utrymme för personer med mångkulturell bakgrund att ytterligare utforska sig själva. Kontakta oss! Vi finns på alla sociala medier och är alltid öppna för samarbete. Läs mer på vår webbplats, skinmutts.com.

 

Visitors looking at photo exhibition
A monk discusses identity in the museum cafe