Back to top

Minnesord: Professor Włodzimierz Borodziej (1956–2021)

Europeiska historiens hus har förlorat en av sina grundare, professor Włodzimierz Borodziej, som dog den 12 juli. Han var en framstående och exceptionell historiker, med fokus på den moderna historien i Polen och Central- och Östeuropa.

Med sin långa erfarenhet som historieprofessor vid Warszawas universitet värvades Włodzimierz Borodziej till projektet Europeiska historiens hus för att sitta med i den expertkommitté som hade i uppdrag att forma museets narrativ och konceptuella grund. 2009–2019 var han ordförande för ett av museets två ledningsorgan, den akademiska kommittén, som ledde arbetet med att ta fram konceptet för museet fram till dess öppnande och genom de första verksamhetsåren. Med sina djupa kunskaper och insikter satte han sin prägel på museets sätt att skildra det omvälvande 1900-talet, särskilt vad gäller Östeuropa efter andra världskriget.

För alla som deltog i arbetet med Europeiska historiens hus genom åren var Włodzimierz Borodziej framför allt en varmhjärtad och uppskattad kollega. Han gav också prov på stort politiskt mod i samband med den senaste tidens turbulens och utmaningar i det egna hemlandet. Han lämnar ett stort tomrum efter sig, och vi kommer alltid att minnas honom som en man med stor integritet och europeiska värderingar.

Museistyrelsen, den akademiska kommittén och hela teamet vid Europeiska historiens hus framför sitt deltagande och sina kondoleanser till professor Borodziejs anhöriga.