Back to top

Så här bidrar du till tågminnen

Europeiska historiens hus vill gärna vara med och bidra till Europalias program Trains & Tracks. Därför bygger vi nu upp en alleuropeisk onlinesamling med personliga historier om tågresor över nationsgränser som en gemensam europeisk upplevelse som har format oss på ett eller annat sätt.

Kanske skulle just du kunna skicka in en kort video på detta tema och ta upp följande frågor:

 • Vad har du för minnen av gränsöverskridande tågresor? Har du något speciellt minne som du skulle vilja dela med oss?
 • Hur påverkade möjligheterna (eller svårigheterna) att resa med tåg dig på den tiden?
 • Vilket gjorde mest intryck på dig – resan eller resmålet?
 • Hur har de upplevelserna format ditt liv i dag?

Tekniska instruktioner

 • Presentera dig själv och i förekommande fall organisationen du arbetar för.
 • Videoinspelningarna får vara högst 120 sekunder långa, med ett mellanrum mellan varje svar. De kan vara på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken.
 • Se till att ljudkvaliteten är bra genom att använda mikrofon eller handsfree-set eller genom att spela in på en tyst plats.
 • Du får gärna komplettera dina videoklipp med separata bildfiler (med eventuellt omnämnande av upphovsrättsinnehavare). Kanske kommer vi att använda dem tillsammans med klippen.
 • Använd helst något av filformaten jpeg, mp4 och mov.
 • Skicka ditt bidrag via wetransfer till historia-press@ep.europa.eu eller klistra in det i den här Google drive-mappen.
 • Fyll i tillståndsblanketten för att godkänna att vi använder ditt bidrag på webbplatsen och museet och lägger upp utdrag ur det på våra sociala medier.

Bakgrund

Tåget med sin förmåga att korsa region- och nationsgränser har haft och har fortfarande stor betydelse för Europa och européerna. Från 1840-talet började det växa fram järnvägsnät lite varstans på kontinenten. Detta nya transport- och kommunikationssätt minskade restiden och förändrade fullständigt vårt sätt att uppleva tiden och rummet. I samband med den industriella revolutionen blev tåget en symbol för framsteg och modernitet.

Men tåget har ibland används i mörkare syften. Tåg har hjälpt till med exploatering av koloniers resurser. Tåg har transporterat trupper i krig. De värsta illdåd som är förknippade med tåg är användningen av boskapsvagnar för att deportera miljontals europeiska judar under andra världskriget. Efter kriget blev tåget ett transportmedel som stimulerade turism och rörlighet över hela Europa och gick hand i hand med den europeiska integrationsprocessen och europeiseringen. När tåget uppfanns stod det som en symbol för det allt snabbare samhället, i dag däremot förknippas det med behovet av att sakta ner och hitta mer hållbara sätt att resa.

Frågan om rörelsefrihet och resor över nationsgränser är fortfarande högaktuell; se bara på gränskontrollerna under coronapandemin och den nationella oron över invandring som har bidragit till senare tiders EU-fientliga stämningar. Inte minst tåget är i det politiska ropet – miljömässigt som ett sätt att minska koldioxidutsläppen, ekonomiskt som gränsöverskridande transportmedel för varor och arbetstagare och kulturellt som hjälp för unga att vidga perspektiven under sina formativa år.