Back to top

Vilken historia bär du med dig?

Onlineworkshop med grundskoleelever i samband med Förintelsens minnesdag

Av Marie-Mathilde Wielgus

I samband med 77-årsdagen av befrielsen av koncentrationslägret i Auschwitz och den internationella dagen till minne av förintelsens offer bjöd Europeiska historiens hus in allmänheten till en onlinevisning av filmen Sauls son, följt av en diskussion, och anordnade en onlineworkshop för skolelever på temat ”Vilken historia bär du med dig?

Under den första delen av workshoppen presenterade museipedagogen Laurence Bragard Europeiska historiens hus för två skolklasser med elvaåriga elever från Europaskolan i Alicante och British International School i Bryssel. De fick bland annat veta hur andra världskriget och förintelsen ställs ut på museet. Vad kan ett ”hus” för Europas historia egentligen ställa ut? Barnen led ingen brist på idéer. De hoppades få se foton, uniformer, skatter från europeiska länder, vapen, tåg och stridsvagnar. De ville höra om inbördeskrig, kolonialisering och europeiska stormakter. Eftersom temat för workshoppen var minnet av förintelsen fick eleverna berätta vad de visste om den: deporteringen av europeiska judar och folkmordet på dem, koncentrationslägren, gaskamrarna, splittrade familjer, stulna personliga ägodelar och brott mot mänskliga rättigheter.

Ett unikt föremål i museets samling som illustrerar workshoppen är ”Josefs rock”. Josef Fränkel var den ende i sin familj som överlevde förintelsen. Hans dotter, konstnären Ritula Fränkel, och hennes man Nicholas Morris satte ihop rocken med hjälp av fotografier och dokument från hans liv och skapade det här personliga och symboliska verket som en sorts minnesmärke. Med det som modell fick barnen skapa en egen rock dekorerad med teckningar och foton som förklarade hur de hanterar svårigheter i sina liv.

I del två presenterade barnen vad klassen hade arbetat med under två veckors tid – böckerna de hade läst och filmerna de hade sett och diskuterat i klassen som förberedelse inför övningen. Försedda med var sin riktig rock fick de bägge klasserna förklara hur de hade strukturerat den. Eleverna från Europaskolan i Alicante hade ritat saker som var värdefulla för dem och hängt upp dem på rockens vänstra sida. Till höger hade de sina framtidsförhoppningar och baktill svårigheter kopplade till pandemin och avståndet hem till sina familjer. Eleverna från British International School i Bryssel hade gjort i ordning skriftliga berättelser som de hade fäst ihop under övningen. På ärmarna fanns deras personliga utmaningar, baktill konsekvenserna av historiska konflikter för deras familjer i Indien och Rumänien. Framtill hade de placerat coronakrisen, isoleringen och munskydden som inte bara täcker våra ansikten utan även ”våra personligheter” som en elev uttryckte det.

Mark Scott, lärare på Europaskolan i Alicante, sa att en av utmaningarna med övningen var att försöka hitta det positiva i svåra livssituationer och att det är genom att hitta det vi håller kärt – familj, vänner, husdjur – som vi lättare tar oss igenom dem. Han framhöll också Josefs rock som ett viktigt sätt att göra förintelsen mer personlig och verklig för barn. Beverly Tranter från British International School i Bryssel menade att övningen utöver sin pedagogiska aspekt också hjälpte barnen att arbeta med sitt inre liv och sätta ord på starka och ångestfyllda känslor.

Europeiska historiens hus tackar eleverna och deras lärare för deras deltagande i workshoppen och i högtidlighållandet av denna internationella minnesdag för förintelsens offer.

Coat with mementoes of concentation camp attached
Children doing interactive lesson