Back to top

MUSEISTYRELSEN OCH AKADEMISKA KOMMITTÉN

STYRELSEN

Styrelsen övervakar den allmänna projektförvaltningen och bistås av Harald Rømer, parlamentets tidigare generalsekreterare. Styrelsen leds av Europaparlamentets tidigare talman Hans-Gert Pöttering och består av framstående politiker och välkända offentliga personer som knyter samman flera EU-institutioner med myndigheterna i Bryssel. Styrelsens medlemmar är följande:
Headshot Hans-Gert Poettering speaking conference

Prof. Dr.

Hans-Gert PÖTTERING

Chairman
Headshot Miguel Angel Martinez speaking conference

Mr.

Miguel Angel MARTINEZ MARTINEZ

Vice-Chairman
Headshot Tibor Navracsics speaking conference

Commissioner

Tibor NAVRACSICS

Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport
Headshot Petra Kammerevert

Ms

Petra KAMMEREVERT

MEP Chair of the EP's Culture and Education Committee
Headshot Algirdas Saudargas speaking conference

Mr.

Algirdas SAUDARGAS

MEP Member of the EP's Culture and Education committee
Headshot Etienne Davignon speaking conference

Viscount

Etienne DAVIGNON

Headshot Hans Walter Hutter speaking conference

Prof. Dr.

Hans-Walter HÜTTER

Headshot Gerard Onesta speaking conference

Mr.

Gérard ONESTA

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Rudi Vervoort standing event

Mr.

Rudi VERVOORT

Ministre-Président de la Région Bruxelles Capitale
Headshot Diana Wallis

Ms.

Diana WALLIS

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Francis Wurtz speaking conference

Mr.

Francis WURTZ

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Pierluigi Castagnetti

Mr.

Pierluigi CASTAGNETTI

Head shot - Jean Arthuis

Mr

Jean ARTHUIS

MEP

AKADEMISKA KOMMITTÉN

Akademiska kommittén består av historiker och yrkesverksamma från internationellt kända museer, spelar en uppföljnings- och rådgivande roll i historiska och museologiska transkriptionsfrågor.
Kommitténs ledamöter är följande:

Headshot Oliver Rathkolb speaking conference

Prof. Dr.

Oliver RATHKOLB

Chairman

Mr.

Basil KERSKI

Vice-Chairman

Prof. Dr.

John Erik FOSSUM

Prof. Dr.

Constantin IORDACHI

Ms.

Emmanuelle LOYER

Prof. Dr.

Sharon MACDONALD

Ms.

Daniela PREDA

Prof. Dr.

Kaja SIROK

Prof. Dr.

Luuk Van MIDDELAAR

Ms.

Daniele WAGENER

Prof. Dr.

Andreas WIRSCHING

Prof. Dr.

Matti KLINGE

Ms.

Anita MEINARTE

Prof. Dr.

Hélène MIARD-DELACROIX

Ms.

Mary MICHAILIDOU

Prof. Dr.

Maria SCHMIDT

Dr.

Anastasia FILIPPOUPOLITI

Prof. Dr.

Louis GODART

Prof. Dr.

Luisa PASSERINI

Prof. Dr.

Wolfgang SCHMALE

Dr.

Dietmar PREIßLER