Back to top

MUSEISTYRELSEN OCH AKADEMISKA KOMMITTÉN

STYRELSEN

Styrelsen övervakar den allmänna projektförvaltningen och bistås av Harald Rømer, parlamentets tidigare generalsekreterare. Styrelsen leds av Europaparlamentets tidigare talman Hans-Gert Pöttering och består av framstående politiker och välkända offentliga personer som knyter samman flera EU-institutioner med myndigheterna i Bryssel. Styrelsens medlemmar är följande:
Headshot Hans-Gert Poettering speaking conference

Prof. Dr.

Hans-Gert PÖTTERING

Chairman
Headshot Miguel Angel Martinez speaking conference

Mr.

Miguel Angel MARTINEZ MARTINEZ

Vice-Chairman

Commissioner

Mariya GABRIEL

Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport
Headshot Etienne Davignon speaking conference

Viscount

Etienne DAVIGNON

Headshot Hans Walter Hutter speaking conference

Prof. Dr.

Hans-Walter HÜTTER

Headshot Gerard Onesta speaking conference

Mr.

Gérard ONESTA

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Rudi Vervoort standing event

Mr.

Rudi VERVOORT

Ministre-Président de la Région Bruxelles Capitale
Headshot Diana Wallis

Ms.

Diana WALLIS

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Pierluigi Castagnetti

Mr.

Pierluigi CASTAGNETTI

Ms.

Sabine VERHEYEN

MEP Chair of the EP's Culture and Education Committee

Mr.

Johan Van OVERTVELDT

Chair of the Budget Committee

Mr.

Harald RØMER

Former Secretary General of the European Parliament

Mr.

Domènec RUIZ DEVEZA

Committee on Culture and Education
Pedro Silva photo

Mr.

Pedro SILVA PEREIRA

Vice President of the European Parliament
Mr Michal ŠIMEČKA photo

Mr.

Michal ŠIMEČKA

Vice President of the European Parliament
Photo of Mr. Klaus Welle in front of flags

Mr.

Klaus WELLE

Former Secretary-General European Parliament

AKADEMISKA KOMMITTÉN

Akademiska kommittén består av historiker och yrkesverksamma från internationellt kända museer, spelar en uppföljnings- och rådgivande roll i historiska och museologiska transkriptionsfrågor.
Kommitténs ledamöter är följande:

Headshot Oliver Rathkolb speaking conference

Prof. Dr.

Oliver RATHKOLB

Chairman

Mr.

Basil KERSKI

Vice-Chairman

Prof. Dr.

John Erik FOSSUM

Prof. Dr.

Constantin IORDACHI

Ms.

Emmanuelle LOYER

Prof. Dr.

Sharon MACDONALD

Ms.

Daniela PREDA

Dr.

Kaja SIROK

Prof. Dr.

Luuk Van MIDDELAAR

Ms.

Daniele WAGENER

Prof. Dr.

Andreas WIRSCHING

Prof. Dr.

Matti KLINGE

Ms.

Anita MEINARTE

Prof. Dr.

Hélène MIARD-DELACROIX

Prof. Dr.

Maria SCHMIDT

Dr.

Anastasia FILIPPOUPOLITI

Prof. Dr.

Louis GODART

Prof. Dr.

Luisa PASSERINI

Prof. Dr.

Wolfgang SCHMALE

Dr.

Dietmar PREIßLER

Photo of Prof. Steven van Hecke

Prof.

Steven VAN HECKE