Back to top

När väggar talar!

Affischer • reklam, propaganda och protest

30 april 2022 – november 2022

Illustrerade affischer började användas i Europa i slutet av 1800-talet. De återspeglar en alltmer kommersialiserad värld och senare även politiska och ideologiska konflikter. Med sin imponerande storlek och närvaro dominerade affischerna det offentliga rummet och bidrog till att forma stadsbilden. Affischer är visserligen kortlivade och tas fram för ett visst tillfälle, men många element används om och om igen och ger återklang i dagens kulturella medvetande. Från propagandan under världskrigen och kalla kriget till explosionen av kulturutbyte, turism och framväxten av många olika sociala rörelser efter andra världskriget – utställningen ”När väggar talar” visar komplexa lager av både splittring och enhet i Europa, genom ett urval affischer från den samling som finns i Europeiska historiens hus. De speglar hur det offentliga rummet i europeiska städer har utvecklats och omvandlats, och utforskar hur europeisk affischdesign har förändrats genom historien, med transnationella paralleller, kopplingar och inbördes relationer.

Utställningens innehåll

Inledning

Tumult och enhet

Barriärer och förbindelser

Aktivism och protest

Efter affischen?

Lär dig mer – översikt