Back to top
Anonymous

Østerbrogade

Tomma gator och städer. Folk håller sig hemma, vilket också är en viktig del av den dokumentation som museet håller på att samla in.