Back to top
”Handmask”, Anna Vasof, Wien, Österrike, mars 2020 – Samlingen på Europeiska historiens hus, Bryssel © Anna Vasof, Österrike

”En av de vanligaste effekterna av covid-19-sjukdomen är andfåddhet och andningssvårigheter, men sjukdomen har orsakat kvävning även i många andra aspekter av livet.  [...] åtskilliga grundlagsfästa mänskliga rättigheter har tryckts ned i många europeiska länder under coronakrisen, och detta har orsakat social kvävning för tusentals medborgare.” Anna Vasof