Back to top
© Diana Grigore (f. 1997), student vid UNARTE konsthögskola, institutionen för objektdesign och visuell kommunikation, första året, mastersnivå.

Självisoleringsdagbok, utkast, 2020

”Serien ’Vad är det för dag i dag’ är en kort självisoleringsdagbok som illustrerar min personliga anpassningsprocess i mitten av en pandemi under nästan en månad. Det började som en universitetuppgift och blev en av de mest terapeutiska saker jag har gjort under dessa tre månader.

Dagboken består av två delar: den första delen svarar på frågan ’Var är jag?’ och speglar de psykologiska förändringar som följde en ny och kraftigt förändrad verklighet när vi var instängda mellan fyra väggar. Den andra rör frågan ”Var vill jag vara?” och illustrerar på ett nostalgiskt sätt de små, tidigare vanliga, önskemål som invaderar våra tankar under denna tid.”