Back to top
© Hannu Häkkinen, Finnish Heritage Agency

Kvällssång för de boende på det kollektiva seniorboendet Loppukiri (”slutspurten”) i Arabiastranden i Helsingfors den 19 mars 2020. Boende över 70 år undvek fysiska kontakter under coronanedstängningen.