Back to top
© Blaž Verbič

En av vitsarnas huvudegenskaper är de sprids muntligen, men i denna situation där vi var tvungna att stanna hemma fördes allting över till internet och spreds med modern kommunikationsteknik.