Back to top
© Blaž Verbič

En glimt från utställningen Coronahumor: Skämt under covid-19-pandemin (sektionen om hemundervisning och hemarbete).