Back to top
© Liechtenstein National Museum

Corona Solidaritätsband

Det här armbandet gav ministeriet för samhällsfrågor till de anställda i den nationella förvaltningen. Det visar bilder på hygienåtgärder som skulle sakta ner spridningen av coronaviruset.