Back to top
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.
© Bernard Fontanel, DEC.

Piltdownmänniskan

Vetenskap baserad på empirisk forskning strävar efter att leverera fakta. Men det är ofrånkomligt att vetenskapsmän lämnar spår av partiskhet i sitt arbete. Andra förvanskar uppsåtligen forskningen för sin personliga vinnings skull. Charles Dawson var en sådan man. Hos paleontologer ivriga att få sina egna teorier bekräftade fann Dawson en god jordmån för ”piltdownmänniskan”, en bluff som det tog 40 år att avslöja. Avslöjandet illustrerar den vetenskapliga metodens styrka. Till skillnad från religionen och ideologin kan den vetenskapliga kunskapen bevisas och motbevisas.