Back to top
© Samling, Numiservices, Schweiz

Sedeln som inte gick att förfalska, av Roger Pfund - Genève, 2012

”Världens näst äldsta yrke” – penningförfalskning är lika gammalt som pengar. I forntiden handlade förfalskning i regel om att spä ut den dyrbara metallen i ett mynt med grundmetaller och sedan täcka över det med ett tunt lager av guld eller silver. Men i takt med att myntpräglingen utvecklades gjorde förfalskarnas kunskaper detsamma. Sedan sedlarnas tillkomst har allt större krav ställts på det konstnärliga och tekniska kunnandet hos såväl tillverkare som förfalskare, eftersom båda parter försöker överlista varandra.

Penningförfalskningens långa historia går hand i hand med den snillrika formgivningens och spetsvetenskapens historia. Den här sedeln är till dags dato det bästa försöket att skapa pengar som inte går att förfalska. De i dag mest avancerade tillgängliga säkerhetsdetaljerna – säkerhetsfärg, säkerhetsband, färgskiftande bild, genomskinligt polymersubstrat – kombineras med Roger Pfunds utstuderade grafik.