Back to top
©

Covid-19: En infodemi

Så här skrev WHO i början av pandemin: ”Utbrottet och reaktionen på 2019-nCoV har åtföljts av en massiv ”infodemi” – ett överflöd av information, både sann och falsk, som gör det svårt för människor att hitta trovärdiga källor och pålitliga råd när de behöver dem.”

Men vad är en ”infodemi” och vad är kopplingen till coronapandemin? I den här intervjun diskuterar Alexandre Alaphilippe från EU:s DisinfoLab informationsasymmetri, desinformation och konspirationsteorier i samband med coronautbrottet. Han beskriver hur samhället och medierna påverkas och vad vi kan göra för att begränsa infodemin.