Back to top
© The Royal Albert Memorial Museum

Hjälparbetare på YMCA Exeter – Peter Hall

Peter Hall, hjälparbetare på YMCA Exeter, är vår nedstängningslegend. När nätverk, rutiner och gemenskapsaktiviteter försvann för våra 31 ungdomar som bor i stödboenden reagerade Peter med föredömligt mod. Det var verkligen ett hästjobb han gjorde för att stötta våra ungdomar när han gick laget runt i byggnaden, lyssnade in alla farhågor och fanns där även på avstånd för att varje ung människa skulle veta att de inte var ensamma.