Back to top
Protestkappa av ballonger från Storbritannien upphittad på den belgiska kusten, Bryssel, Belgien, 2019
© Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Klimatförändringar

Klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar, ett hot mot själva framtiden för livet på vår jord. Den människoskapade globala uppvärmningen, orsakad av omfattande koldioxidutsläpp och industriföroreringar, förstör hela ekosystem och gör vårt sätt att leva ohållbart.

Greta Thunbergs rörelse Fridays for Future har spridit sig över hela världen med skolelever som kräver en radikal ekologisk omställning.

För dagens 15-åringar är klimatförändringarna ett högst påtagligt hot mot deras framtidsutsikter.

.