Back to top
Union Jack nedtagen från Regionkommitténs Jacques Delors-byggnad, Bryssel, Belgien, 2019–2020
© Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Brexit

För första gången i historien beslutade en medlemsstat att lämna EU.

Efter en folkomröstning som skapade stor splittring aktiverade Storbritannien artikel 50 i Lissabonfördraget och lämnade EU den 31 januari 2020 efter 47 års medlemskap.

Detta historiska ögonblick fick en symbolladdad illustration när den brittiska flaggan halades utanför Regionkommittén i Bryssel och fördes till Europeiska historiens hus och dess samling.