Back to top
”Baga Nimba” - Niyi Olagunju (född 1981), Storbritannien/Nigeria, 2019, Skulptur Artificiellt åldrat trä och förgyllt brons
© Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Det koloniala arvet

I flera århundraden förde det europeiska kolonialväldet i stora delar av världen med sig välstånd och resurser till Europa men förtryck och armod till lokalbefolkningarna.

Niyi Olagunjus skulptur uttrycker den kluvna identitet som de traumatiserande upplevelserna av kolonialismen skapat. Föremål med andlig, religiös, social eller samhällelig betydelse hamnade som utställningsföremål på europeiska museer. Att på detta vis lägga beslag på och assimilera historien, kulturen och traditionerna i Afrika strider mot föremålens ursprungliga innebörd och resulterar i en historisk rotlöshet.

I vissa europeiska länder har man börjat se över sina museisamlingar samtidigt som röster höjs för att föremål med tvivelaktig historia ska återlämnas.