Back to top
Övervakningssäker ryggsäck som förhindrar att information från telefoner och chipkort kan spåras - Project KOVR, Nederländerna, 2020, Polyester med koppar och nickel
© Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Den digitala revolutionen

Den nya tekniken förändrar snabbt vårt sätt att leva, kommunicera och interagera med varandra. Världen blir alltmer sammankopplad. Det skapar många möjligheter, men även nya risker.

Data betraktas som den ”nya oljan”, och integriteten på nätet har därmed blivit en av vår tids stora utmaningar. Genom att samla in information om vårt beteende, våra tankar och våra önskningar kan företag påverka och manipulera våra liv och de val vi gör. Nya kommunikationsverktyg har nu banat väg för långtgående övervakning och snabb spridning av desinformation.

Utan att vi ens märker det kan de demokratiska processerna i hela samhällen urholkas och medborgarna förlora sin valfrihet.