Back to top
På spåret till mitt Europa
© Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

På spåret till mitt Europa

Vad är det som för folken i Europa samman? Europas mångfald är till stor del resultatet av gränsöverskridande möten och kulturutbyten.