Back to top
Europeiska landskap © Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Europeiska landskap

Sett från ovan avslöjar Europas landskap spår av historien ur ett nytt perspektiv. Det är mestadels ett kulturlandskap som vittnar om mänsklig aktivitet på gott och på ont. Historien har gett upphov till en anmärkningsvärd variationsrikedom som uppvisar både slående likheter och olikheter.