Back to top
Europa som jungfru Maria
Basel, Schweiz, (1588) 1628
Ur Sebastian Münsters (1488–1552) verk Cosmographia
© European Union 2016/Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Medeltidens kartor gjorde ofta avkall på geografisk exakthet till förmån för kristna budskap och kristen symbolik. Under renässansen representerades kontinenten Europa av jungfru Maria. Det var ett uttryck för dess kristna identitet.