Back to top
Utställningen Fake For Real – En översikt

Det här är en utställning över förfalskningar genom historien, med de specifika historiska kontexter som förklarar hur förfalskningarna tillkom, vilka intressen och motiv som låg bakom, vilka konsekvenser de fick och hur de slutligen avslöjades. Vi vill visa att förfalskningar inte bara är ett samtida fenomen utan har en lång tradition i historien. Vi diskuterar också hur man kan värja sig mot att bli lurad och vilseledd.