Back to top
Förfalskningar i religionens värld – virtuell guidning i Europeiska historiens hus

I det här avsnittet pratar vi om hur våra förfäder försökte hitta rätt i en värld av religiösa trossatser som inte kunde vederläggas. Hur kunde de ta reda på vad som var sant för dem? I århundraden har den politiska och religiösa sfären stöttat varandra i anspråken på makt och legitimitet. I varje epok förfalskas det som är mest värdefullt. I medeltida förfalskningar hittar vi således en stark religiös komponent.