Back to top
Fejk för ett gott syfte – virtuell guidning i Europeiska historiens hus

Du har säkert hört frasen ”krigets första offer är sanningen”. Och vi kan bara hålla med om de kloka orden, även om vi inte vet exakt var frasen kommer ifrån. I den här delen av utställningen undersöker vi fejk och förfalskningar i krigstid, och även den ”goda” sidan av det hela: etiskt fusk, legitimt fejk.