Back to top
©-Studio Harm Rensink

Sektionen Aktivism och protest analyserar revoltaffischer, som både är idealiska verktyg för att framföra politiska krav och bär vittne om kampen för de mänskliga rättigheterna. Det komplexa samspelet mellan allt mer spretiga politiska krav, intressekonflikter och idéer om rättvisa i efterkrigstidens Europa är resultatet av mångfalden och polariseringen i det moderna samhället.