Back to top
©-Studio Harm Rensink

Utställningens sista sektion har titeln Efter affischen? och där diskuteras affischernas roll nu och i framtiden. Trots 2000-talets digitala framsteg används affischer fortfarande för att påverka vårt beteende och vår lojalitet. I den här sektionen finns också en del konstverk, eftersom konst ofta stimulerar oss att reflektera över vår existens och omgivning.