Back to top
Bild från poster design station

Affischer fungerar som informationsbärare, men kan också ha utbildnings- eller manipuleringssyfte. De återspeglar kampen om idéer, makt eller välstånd i samhället och ger medborgarna en stark röst i olika sociala, kulturella eller politiska frågor. Affischer kan med andra ord både vara aktörer i ideologiska sammandrabbningar genom Europas historia och bära vittne om dessa, som ögonblicksbilder i ett rikhaltigt arkiv med europeiska berättelser. Ämnet är därför ett bra pedagogiskt verktyg för både allmänheten och skolelever, för att stärka mediekompetensen och utforska den historiska utvecklingen av det offentliga rummet i Europa.