Back to top
Bild från poster design station

Det pedagogiska programmet till ”När väggar talar” skapar meningsfull interaktion med besökarna och erbjuder ett fylligt material för att hjälpa besökarna att sätta affischerna i rätt sammanhang. Från idén om affischen till dess genomslag, vad är affischens historiska kontext? Vem står bakom affischen? Vem vänder sig affischen till? Det pedagogiska programmet ger besökarna möjlighet att inhämta kunskap på många olika sätt och med olika infallsvinklar. När det gäller specifika interaktiva områden kommer utställningen att innehålla följande: