Back to top
Diplom från aktiviteten ”Hitta länken!”

”Hitta länken!” – Besökarna får försöka placera utställningsaffischerna i rätt historisk kontext. Uppgiften är att koppla samman affischen med en historisk bild, som visar kontexten, avsändaren eller målgruppen – en möjlighet att leka historiker.