Back to top
Röster från fältet

Innehållet och aktiviteterna i Slit och släng-projektet bygger på ett samlat bidrag från flera olika grupper, bland annat från personer som arbetar direkt med insamling, återvinning, återanvändning och minskning av avfall i Bryssel.